StoBrick

De grondstof voor baksteen is leem, een mengsel van zand, silt en klei. De klei is daarbij doorslaggevend voor de materiaaleigenschappen na het verplichte brandproces. Met diverse toeslagstoffen kan het brandresultaat qua kleur worden beïnvloed.

Download Brochure

prijslijst_brick

Optimale isolatie met steenstrippen.

Download Brochure Assortiment

cataloog_brick_1

Assortiment baksteenstrippen