Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Duurzaam ondernemen

Onze missie: bewust bouwen

Economisch handelen en duurzaam ondernemen gaan bij Sto hand in hand. Duurzaam ondernemen is voor ons een must. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we graag willen opnemen.


Door verantwoord, milieuvriendelijk te handelen leggen we de basis voor duurzaam succes op lange termijn. Daarom houden we rekening met de belangen van onze investeerders, medewerkers en klanten. Maar ook met die van onze buren en omgeving.


Maatschappelijke verantwoordelijkheid of Corporate Social Responsibility is bij Sto zichtbaar op drie concrete gebieden: de Sto-Stichting, het lidmaatschap van het Global Compact en in de Sto-portefeuille.


Opleiding als maatschappelijke taak

Het is voor Sto erg belangrijk om te kunnen bouwen op uitstekend opgeleide, vakbekwame medewerkers. Sinds 2005 stimuleert de Sto-Stichting ambachtelijke en academische talenten en studenten. Ze zet zich in voor continue opleiding en bijscholing voor zowel vakmannen als architecten. Andere doelen van de stichting zijn integratie en engagement voor gelijke kansen.


Naar een eerlijke globalisering

Sto AG is lid van Global Compact. Dit pact tussen bedrijven en de VN draagt bij tot een meer sociale en ecologische globalisering. De leden verplichten zich om milieubewust en verantwoordelijk te handelen. Ook willen ze discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden. Een van de kerntaken is de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.


Ook onze productportefeuille draagt actief bij tot de bescherming van het klimaat

Al meer dan 50 jaar ontwikkelen en verkopen we gevelisolatiesystemen. De balans: 400 miljoen vierkante meter geveloppervlak met Sto-isolatie, en een besparing van de kooldioxide-uitstoot van ca. 150 miljoen ton. Kortom: warmte-isolatie helpt het klimaat beschermen.

Meer informatie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid – Corporate Social Responsibility – is bij Sto zichtbaar op drie concrete gebieden: