Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Milieu

Keur- en kwaliteitsmerken


HIer ziet u een overzicht van keur- en kwaliteitsmerken verplicht zijn en welke merken voor kwaliteit of milieuvriendelijkheid staan.

nature plus

Nature Plus

Kwaliteitsmerk voor milieuvriendelijk, gezonde en functionele bouwproducten en interieurvoorwerpen in Europa. Gecertificeerde producten moeten ten minste voor 85 % uit weer aangroeiende en/of minerale grondstoffen bestaan.

TÜV-merk “Emissionsarm, schadstoffgeprüft und Produktion überwacht” (emissiearm, op schadelijke stoffen geteset en productie bewaakt)

TÜV-merk “Emissionsarm, schadstoffgeprüft und Produktion überwacht” (emissiearm, op schadelijke stoffen geteset en productie bewaakt)

Door de keuring wordt het bewijs geleverd dat wordt voldaan aan alle eisen van de betreffende TÜV SÜD-keuringsnorm.

Oostenrijks milieukeurmerk

Oostenrijks milieukeurmerk

Een garantie voor milieuvriendelijke producten en diensten. Bekroond worden alleen producten waarvan is aangetoond dat ze het milieu niet belasten en een passende gebruiksgeschiktheid en kwaliteit bezitten.

Op schadelijke stoffen getest textiel

Op schadelijke stoffen getest textiel

De Öko-Tex Standard 100 is een ecolabel voor textiel- en kledingproducten. De norm bevat eisen voor de analyse van humaan-ecologisch bedenkelijke schadelijke stoffen en schrijft daarbij telkens wetenschappelijk vastgestelde grenswaarden voor.

Der Blaue Engel voor behang en rauhfaser

Der Blaue Engel voor behang en rauhfaser

Gebaseerd op ecologische en gezondheidsaspecten die rekening houden met de herkomst van de grondstoffen, het percentage oud papier en de toegepaste stoffen. De criteria gaan verder dan wettelijke voorschriften.

Ü-Zeichen

Het Ü-Zeichen

Staat voor de naleving door de fabrikant van de algemene goedkeuring van de bouwinspectie resp. het algemene keuringsrapport van de bouwinspectie.

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung Denkmalpflege

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege

De mit dit logo gekenmerkte producten hebben zich bij de renovatie bewezen en voldoen aan de eisen van de betreffende WTA-Merkblätter.

Bescherming tegen elektromagnetisch veld

Bescherming tegen elektromagnetisch veld

De met dit label gekenmerkte producten dienen niet alleen ter bescherming tegen directe gevaren, maar ook ter preventie.

Normen & regels

18801_tif

Wat de wetgever voorschrijft

Meer...