Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Milieu

Environmental Product Declaration (EPD)

Duurzaamheid

Als een van de eerste aanbieders van gevelisolatiesystemen en lid van de Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen heeft Sto AG voor haar minerale mortels de zog. Environmental Product Declaration (EPD) gepresenteerd.


Met deze verklaringen volgens ISO 14 025 worden alle relevante milieugegevens bekendgemaakt. Daartoe behoren gegevens over grondstoffen, materiaalherkomst, productfabricage en productverwerking alsmede resultaten, bewijzen en tests over de levenscyclusbeoordeling. Deze EPD's zijn de basis voor de beoordeling voor het Duitse kwaliteitskenmerk Nachhaltiges Bauen. Als een bouwbedrijf streeft naar certificering van zijn gebouw door de DGNB, dan moet het bij voorkeur producten gebruiken waarvoor EPD's zijn opgesteld.


Daardoor zijn milieuproductverklaringen enerzijds de basis voor het ontwerp van een duurzaam gebouw. Voor de handwerker zijn ze anderzijds een bewijs voor de mate van milieuvriendelijkheid van de toegepaste materialen. Momenteel zijn EPD's beschikbaar voor een reeks minerale Sto-wapeningsmortels en afwerkpleisters.


Sto volgt daarmee zijn vrijwillige verplichting: drijvende kracht te zijn voor een milieuvriendelijke, duurzame vormgeving van de levensruimte.

Duurzaamheid

DGNB

Sto is lid van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen