Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Milieu

Over frisse lucht en schone productie

Als het om milieubewust bouwen gaat, denken we bij Sto zover mogelijk in de toekomst. Soms zelfs buiten gebaande paden. Dit blijkt uit verbluffende productinnovaties, en in de productie zelf.


Producten van Sto doen veel voor mens en milieu. Zelfs al toen het woord ‘milieubescherming’ nog niet in het woordenboek stond. Al in 1964 kwam Sto met het idee om piepschuim te gebruiken voor warmte-isolatie. Sindsdien zijn met gevelisolatiesystemen van Sto al ruim 150 miljoen ton CO2 bespaard. Een mooi voorbeeld van milieubescherming door Sto is StoPhotosan NOX. Deze innovatieve gevelverf verlaagt het broeikasgas ozon en gevaarlijke stikstofoxiden. Een kleine, maar belangrijke bijdrage aan betere lucht.


Bij Sto kan het milieu op adem komen

De afdeling Milieubeheer zorgt ervoor dat bij de productie geen risico's voor het milieu ontstaan. Verder heeft Sto als een van de eerste bedrijven voor zijn minerale mortels de milieuproductverklaring EPD (Environmental Product Declaration) gepresenteerd. De volledige levenscyclus van het product wordt zo geregistreerd, terwijl de milieubelasting door productie en gebruik volledig gedocumenteerd staat.

StoPhotosan NOX

Deze oppervlakactieve verf vermindert effectief de vorming van fijn stof en vermindert automatisch stickstofoxiden en ozon

Film | 1:06

Duurzaamheid

DGNB

Sto is lid van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Milieuproductverkaring

EPD's
De volledige levenscyclus van het product wordt geregistreerd

Keurmerken

Gegarandeerde kwaliteit
Aan Sto-producten werden vele keur- en kwaliteitskenmerken toegekend. Hier een overzicht