Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Succesfactoren

Wie is Sto?

Sto is hoofdzakelijk een familiebedrijf. Door de jaren heen zijn we geëvolueerd naar een wereldspeler, maar onze bedrijfsstructuur is nog steeds onafhankelijk en transparant.


De moeder- en dochtermaatschappijen werken nauw samen. Ook hebben we een goed contact met onze marktpartners. Op die manier kunnen we flexibel inspelen op veranderingen en continu blijven presteren. Competenties die in de toekomst nog belangrijker zullen worden.


Nauw contact met marktpartners

Nauw contact met marktpartners

Wij willen in al onze kerncompetenties uitstekende diensten leveren en onze partners telkens opnieuw enthousiast maken. Door een nauw en persoonlijk contact met onze partners kunnen we vlot hun behoeften detecteren en invullen.Mensen bij Sto

Onze medewerkers

De mensen bij Sto maken het verschil. In de competitie met concurrenten, maar ook in het directe contact met onze marktpartners. Onze medewerkers geven het bedrijf mee vorm en nemen verantwoordelijkheid voor uitdagende doelstellingen op. Een fijn gevolg van onze effectieve leiding die gebaseerd is op wederzijds respect.

Innovaties vormen de markt

Innovaties vormen de markt

Als technologieleider bepalen wij de trends. Bij producten, systemen en diensten. Onze innovaties geven de markt duurzaam vorm en verzekeren toekomstige successen.

Productportefeuille en dienstenassortiment

Producten en diensten

Sto heeft een groot dienstenassortiment en daardoor een sterke concurrentiepositie. Naast kwalitatief hoogwaardige producten en systemen bieden we speciale diensten aan. Denk aan vakkennis op het vlak van vormgeving, advies, productdocumentatie, ondersteuning ter plaatse en logistiek op maat.

Waardevermeerdering door sterke merken

Sterke merken

Consequent toonaangevende merken garanderen waardevermeerdering voor alle betrokkenen. Onze merken bieden oriëntering en zekerheid op complexe markten.

Succesvolle strategieën

Succesvolle strategieën

De wereld verandert steeds sneller, klantenbehoeften worden individueler. Daardoor wordt flexibiliteit almaar belangrijker. Ook de bereidheid om te evolueren is een must. Voor Sto zijn het eigenschappen die mee de strategie bepalen.

Internationale groei

Internationale groei

Door haar decentrale organisatie staat de Sto-groep wereldwijd dicht bij de markten. Op die manier profiteren we van internationale en interdisciplinaire ervaringsuitwisseling. We respecteren altijd de culturele gewoonten en verschillende marktomstandigheden. Zo slagen we erin om te blijven groeien en risico's te spreiden.

Duurzaam economisch handelen

Duurzaam economisch handelen

Duurzaam handelen betekent voor ons: slim en zuinig omspringen met de beperkte natuurlijke hulpbronnen. Ook wel: economisch verantwoord handelen. Het streven naar duurzame oplossingen zien we als een maatschappelijke verplichting.

Bedrijfssucces door langetermijnaanpak

Bedrijfssucces door langetermijnaanpak

Onze bedrijfswaarde doen stijgen, dat is onze kerntaak. Ook op lange termijn. Om daarin te slagen benutten we de competenties van alle bedrijfsonderdelen. Dankzij de continuïteit van het management en de bewuste omgang met onze financiële middelen kunnen we de waarde van ons bedrijf continu doen stijgen en onze maatschappelijke verplichting ook in de toekomst nakomen.