Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Visie & missie

Onze centrale doelstelling

Visie

Technologieleider voor duurzame vormgeving van gebouwen wereldwijd.


Missie

Sto ontwikkelt innovatieve, functionele producten en systemen voor de vormgeving van bouwelementen en bouwelementoppervlakken.


We waken erover dat de waarde en het esthetische effect van het gebouw bewaard blijft.


We werken altijd nauw samen met onze marktpartners. Daarnaast adviseren we onze klanten over technische en vormgevingsvragen.


Onze missie: bewust bouwen

Ook ecologie en economie zijn een permanent spanningsveld. Onze systemen en producten voldoen aan alle eisen van energie-efficiëntie. Bouwen met Sto betekent dus duurzaam bouwen en renoveren.