Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoBrick

De grondstof voor baksteen is leem, een mengsel van zand, silt en klei. De klei is daarbij doorslaggevend voor de materiaaleigenschappen na het verplichte brandproces. Met diverse toeslagstoffen kan het brandresultaat qua kleur worden beïnvloed.

Ontdek de stobrick website: www.stobrick.be

Assortiment StoBrick