Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Crepistuc

Systeemopbouw

pleistersystemen-Stocrepistuc-systeemopbouw

1. Ondergrond

Afhankelijk van de ondergrond

2. Sto-Crepistuc mortels

De grondmortel wordt in functie van de ondergrond gekozen en

eventueel voorzien van een wapeningsweefsel.

3. Voorstrijk

Sto-Putzgrund

4. Eindlaag

Stolit / StoSilco / StoLotusan K/MP

Download Brochure

crepistuc_brochure

Cementeringen voor alle ondergronden