Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Lakken en lazuren

Lakken en beitsen

Lakken en beitsen - Ramada Plaza Hotel, Basel/Zwitserland Afbeelding volledig weergeven

Ramada Plaza Hotel, Basel/Zwitserland

Als stimulator van een milieubewuste, menselijke vormgeving van de levensruimte zorgt Sto ervoor dat producten aan de strengste milieucriteria voldoen en de belasting door schadelijke stoffen zo laag mogelijk blijft, wat vooral bij lakken en beitsen belangrijk is.

Zo wordt door de keuze van het Sto-Lakassortiment ook bewust voor het milieu gekozen.

VOC-richtlijn
De beperking van vluchtige organische verbindingen (VOC) is een uitdaging die wij volledig aangaan. Met succes: want wij garanderen nu al de naleving van de voor heel Europa geldende VOC-richtlijnen.
Daarin is het percentage oplosmiddelen in verven en lakken door wettelijke maximumwaarden gereld. De VOC-richtlijn wordt in twee fasen van kracht, namelijk in 2007 en 2010. Sto voldoet nu al aan deze wettelijke eisen met het lak- en beitsassortiment op waterbasis en heeft zo het fundament gelegd voor een zorgeloos gebruik van lakken en verven.

Reukarm schilderen
Reukarm schilderen met AF-producten. De geurhinder bij het schilderen behoort tot het verleden! Dit wordt mogelijk door de aromaatvrije Sto-alkydharslakken, die zonder uitzondering reukarme oplosmiddelen bevatten.

Alles uit een hand
Overigens: het daarbij passende, innovatieve gereedschap vindt u ook bij ons. Of het nu om schilder-, lak- of rolwerkzaamheden, om vachtrollers met lange of korte haren, grondverfrollers, verfrollers of structuurollers gaat – met het omvangrijke Sto-gereedschapsassortiment is de verwerking optimaal voor elke taak uitgerust.