Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring licht toe hoe wij uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens") verwerken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) is de verwerkingsverantwoordelijke:

Sto NV

Z.5 Mollem 43

1730 Asse

Tel.: +32 (0)2 453 01 10

Web: https://www.sto.be

info.be@sto.com

2. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

info.be@sto.com

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken gegevens in het kader van onze bedrijfs- en websiteactiviteiten.

Dit omvat de verstrekking van gegevens door deze door te geven aan derden en, indien van toepassing, aan derde landen buiten de Europese Unie (hierna de "EU") en de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER"). Wanneer we gegevens doorgeven aan partijen of locaties buiten de EU of de EER, identificeren we dit zoals hieronder geschetst.

4. Gegevensverwerking

De specifieke items van de desbetreffende gegevens, de rechtsgrond, de ontvangers en, indien van toepassing, de doorgifte naar niet-lidstaten worden hieronder opgesomd:

a) Logbestand van websitebezoek

Wij loggen uw bezoek aan onze website. Als onderdeel hiervan verwerken we:

• De naam/namen van de pagina('s) op onze website die u heeft bezocht

• De datum en het tijdstip van uw bezoek

• De hoeveelheid overgedragen gegevens

• Het gebruikte browsertype en zijn versie

• Het gebruikte besturingssysteem

• De verwijzende URL (de website die u vóór de onze bezocht)

• Uw IP-adres

• De verzoekende leverancier

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons prevalerende dwingend belang bij de continue beschikbaarheid en beveiliging van onze website, in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

Het logbestand wordt na een periode van zeven dagen verwijderd, tenzij het nodig is om bewijs te leveren van werkelijke wettelijke inbreuken die in deze periode bekend zijn geworden of om deze te verifiëren.

b) Hosting

Om onze online aanwezigheid te handhaven, maken wij gebruik van de diensten van webhostingproviders, die alle bovengenoemde gegevens in verband met de werking van deze website (logbestand van het websitebezoek) voor ons verwerken.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons prevalerende dwingend belang bij de beschikbaarheid van onze website, in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

c) Het tot stand brengen van contact

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende gegevens om uw aanvraag te behandelen: uw naam, uw contactgegevens (indien u deze verstrekt) en uw bericht.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is onze verplichting om een overeenkomst uit te voeren en/of de verplichtingen na te komen die op ons van toepassing zijn voor het afsluiten van een overeenkomst, in overeenstemming met artikel 6(1) b) van de AVG, en/of ons prevalerend dwingend belang bij de behandeling van uw verzoek, in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

d) Het tot stand brengen van contact bij sollicitaties

Als u contact met ons opneemt om te solliciteren - bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier - worden de door u verstrekte gegevens (zoals uw naam, e-mailadres en de gevraagde locatie van tewerkstelling), uw bericht en de door u ingediende sollicitatiedocumenten uitsluitend verwerkt voor de behandeling van uw sollicitatie.

De primaire rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 26 van de BDSG (Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy), dat bepaalt dat gegevens die nodig zijn om een beslissing te nemen over het aangaan van een tewerkstelling, kunnen worden verwerkt.

Mocht dit na afloop van de sollicitatieprocedure nodig zijn (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure), dan is gegevensverwerking om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, toegestaan overeenkomstig artikel 6(1) f) van de AVG, met name om een vordering te doen gelden en/of te verdedigen.

e) Contractprestaties en gegevensbeheer als onderdeel van onze dienstverlening

Wij verwerken diverse gegevens bij het verlenen van onze diensten en om contractuele relaties tussen u en ons aan te vatten en te verwerken.

Als u ons hebt toegewezen om een dienst te verlenen, verwerken wij uw gegevens (naam, contactgegevens en adres, voor zover die zijn verstrekt) en alle informatie die nodig is om deze opdracht uit te voeren, uitsluitend met het oog op de afhandeling van de contractuele relatie.

Concreet gaat het om consulting en ondersteuning, correspondentie met u, facturatie en het nakomen van onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Bijgevolg zullen de gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6(1) b) van de AVG en met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6(1) c) van de AVG.

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit nodig is voor de verwerking van de opdracht.

Dit kan concreet inhouden dat gegevens worden doorgegeven aan de toezichthoudende autoriteiten voor correspondentiedoeleinden en om uw rechten te doen gelden en te verdedigen.

Daarbij zullen wij alle passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen worden doorgegeven voor zover dat nodig is voor het onderliggende doel.

f) Nieuwsbrief

a) Gepersonaliseerde nieuwsbrief

Als u hier vooraf mee instemt, ontvangt u van ons een nieuwsbrief met gepersonaliseerde inhoud.

Door het gebruik van de nieuwsbrief ontvangen wij informatie over wanneer een e-mail werd geopend. Voorts analyseren wij uw gebruikersgedrag door na te gaan op welke links u in de nieuwsbrief hebt geklikt. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrief verder af te stemmen op uw individuele interesses.

De rechtsgrond voor de verzending van de nieuwsbrief is uw toestemming overeenkomstig artikel 6(1) a) van de AVG.

Wij bieden u de mogelijkheid om een nieuwsbrief via e-mail te ontvangen zodat wij regelmatig informatie over ons bedrijf en onze aanbiedingen met u kunnen delen. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de gegevens die u daarbij opgeeft (e-mailadres en andere informatie die u vrijwillig deelt). Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na uw inschrijving een e-mail met het verzoek om uw inschrijving te bevestigen ('double opt-in'-procedure). Uw inschrijving wordt gelogd, zodat we kunnen controleren of het inschrijvingsproces voldoet aan de wettelijke eisen. De gegevens die daarbij worden gelogd, zijn het tijdstip waarop u zich heeft ingeschreven en u heeft bevestigd, en uw IP-adres.

De rechtsgrond voor de verzending van de nieuwsbrief is uw toestemming overeenkomstig artikel 6(1) a) van de AVG. De grondslag voor de verwerking van de gegevens in verband met de verzending van de bevestigingsmail voor uw abonnement en voor het bijbehorende dataloggingproces is ons gerechtvaardigd belang om te controleren of uw inschrijving correct is, in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van dienstverleners waaraan wij de hierboven genoemde gegevens overdragen.

g) Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw toestel (PC, smartphone, tablet enz.) worden opgeslagen.

(1) Doel

Wij maken gebruik van cookies met de technische eigenschappen die nodig zijn om onze aanwezigheid op het web zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies maken het mogelijk om door onze website te navigeren, en ze bieden andere basisfuncties van de website.

We gebruiken ook optionele cookies die ons extra informatie verschaffen voor bijvoorbeeld de analyse van dataverkeer of voor reclame en marketing.

(2) Duur

De cookies die we gebruiken, blijven voor een bepaalde duur op uw toestel bewaard:

Sessiecookies: Deze cookies worden onmiddellijk na het sluiten van uw webbrowser van uw toestel verwijderd.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op uw toestel staan, zelfs nadat u uw webbrowser hebt gesloten, en maken het mogelijk om u bijvoorbeeld te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

(3) 'First'- en 'third'-party Cookies

First-party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden ingesteld. Third-party cookies daarentegen worden door websites van derden ingesteld bij het weergeven van inhoud, bijvoorbeeld (advertenties, afbeeldingen, tracking-pixels enz.).

(4) Rechtsgrond voor gegevensverwerking

In principe is de rechtsgrond voor de verwerking van gegevens door middel van cookies uw toestemming in overeenstemming met artikel 6(1) a) van de AVG of ons prevalerend dwingend belang bij het optimaliseren en instellen van functies op onze website in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

(5) Intrekking en bezwaar

Wanneer gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming voor toekomstig gebruik te allen tijde intrekken (opt-out). Wanneer gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u bezwaar maken tegen verdere gegevensverwerking in de toekomst. Hiervoor kunt u de opties in onze cookie-instellingen gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door op het betreffende icoontje linksonder op de website te klikken.

Meer informatie over het bezwaar tegen gegevensverwerking vindt u in hoofdstuk 6 b) van deze privacyverklaring.

(6) Cookie-instellingen in uw browser

U kunt ook voorkomen dat gegevens in de toekomst door middel van cookies worden verwerkt, of de mate waarin dit gebeurt beperken, via de juiste browserinstellingen en opties te kiezen, zoals het gebruik van cookies deactiveren. Daarnaast kunt u de cookies die al in uw browserinstellingen zijn opgeslagen, verwijderen. De volgende links geven meer informatie over de instellingen in de verschillende browsers:

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/products/firefox

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/

• Opera: http://www.opera.com/en/help

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191

(7) Onze cookies

Onze cookie-instellingen geven extra informatie over de specifieke cookies die we gebruiken, het doel ervan en de duur tijdens dewelke de cookies op uw toestel bewaard blijven. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door op het betreffende icoontje linksonder op de website te klikken.

h) Toestemmingsbanner van Cookie-informatie

Om uw selecties met betrekking tot bepaalde gegevensverwerkingsprocedures te documenteren en deze informatie aan derde-leveranciers te communiceren, maakt onze website gebruik van de diensten van Cookie Information (hierna "Cookie Information") die door Cookie Information A/S, Nyhavn 16A, 1051 Kopenhagen K, Denemarken, wordt aangeboden. Cookie Information maakt gebruik van de procedures voor gegevensverwerking die u selecteert en communiceert deze informatie waar nodig met derden.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om gegevens te verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de vereisten inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met artikel 6(1) c) van de AVG.

Meer informatie over hoe Cookie Information gegevens verwerkt, vindt u op: https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy

i) Analyse/marketing

(1) Google-diensten

Onze website maakt gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"). Als gevolg daarvan kunnen we gegevens overdragen aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 in de VS. Het is niet mogelijk om te garanderen dat in de VS een passend niveau van gegevensbeveiliging wordt gehandhaafd.

(2) Google Analytics

Onze website gebruikt de trackingtool Google Analytics om uw gebruik van de website te analyseren. Daarmee kunnen wij rapporten opstellen over de activiteiten op onze website, verdere diensten verlenen die verband houden met het gebruik van de website en daardoor de gebruiksvriendelijkheid verbeteren.

Het gebruik van Google Analytics houdt voornamelijk in dat cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de interacties van gebruikers van onze website en deze systematisch te evalueren.

U kunt de details van de cookies die we gebruiken vinden in onze cookie-instellingen. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door op het betreffende icoontje linksonder op de website te klikken.

We gebruiken Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()". Hiermee worden IP-adressen binnen de lidstaten van de EU of de EER ingekort. Als er gegevens worden overgedragen naar servers van Google in de VS, wordt het volledige IP-adres daar alleen in uitzonderlijke gevallen overgedragen en ingekort. In de meeste gevallen wordt hiermee voorkomen dat de gegevens worden gebruikt om een individuele persoon direct te identificeren. Concreet wordt het daarmee onmogelijk om de gegevens te koppelen aan de computer of een ander toestel dat de bezoeker van de website heeft gebruikt.

Google Analytics verwerkt de volgende gegevens:

• Drie bytes van het IP-adres van het door de websitebezoeker gebruikte systeem (geanonimiseerd IP-adres)

• De bezochte website

• De website van waaruit gebruikers toegang krijgen tot onze website (verwijzende URL)

• De afzonderlijke pagina's die op onze website worden bezocht

• De duur tijdens dewelke gebruikers op de website blijven

• De frequentie waarmee de website wordt bezocht

Google heeft zelf aangegeven dat het uw IP-adres nooit zal koppelen aan andere gegevens van Google.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw voorafgaande toestemming overeenkomstig artikel 6(1) a) van de AVG.

(3) Intrekking van uw toestemming

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u de opties in onze cookie-instellingen gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door op het betreffende icoontje linksonder op de website te klikken. U kunt deze instellingen ook wijzigen op http://www.google.com/ads/preferences.

Raadpleeg ook de aanvullende informatie over het gebruik van gegevens door Google in het Google Partner Network, die hier beschikbaar is:http://www.google.com/intl/en-gb/policies/privacy/partners/

j) Externe content

Wij maken gebruik van dynamische content (hierna "content") van derden om de lay-out en de inhoud van onze website te optimaliseren. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via een interface automatisch een aanvraag gestuurd naar de server van de desbetreffende contentprovider. Bepaalde loggegevens (bv. het IP-adres van de gebruiker) worden in dit verzoek overgedragen. De dynamische content wordt vervolgens overgebracht naar onze website, waar die wordt weergegeven.

We gebruiken externe content in combinatie met de volgende functies:

(1) Integratie van YouTube-video's

We hebben video's van het YouTube-portaal dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube") in onze website geïntegreerd. Wanneer video's worden afgespeeld, worden de loggegevens overgebracht naar de servers van YouTube in de VS. Het is niet mogelijk om te garanderen dat in de VS een passend niveau van gegevensbeveiliging wordt gehandhaafd.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons prevalerende dwingend belang bij de optimalisering van de marketing van onze aanwezigheid op het web, in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

Meer informatie is beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=en-gb&gl=en-gb

(2) Google Maps

Onze website gebruikt Google's kaartenservice Google Maps om u een interactieve kaart aan te bieden. Wanneer de kaart wordt weergegeven, worden de gegevens met inbegrip van uw IP-adres en locatie naar de servers van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. De data wordt verwerkt op basis van ons prevalerende dwingend belang bij de optimalisering van de marketing van ons aanbod, in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

Gegevens kunnen overgedragen worden aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 in de VS. Het is niet mogelijk om te garanderen dat in de VS een passend niveau van gegevensbeveiliging wordt gehandhaafd.

Meer informatie over gegevensbescherming is beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

reCAPTCHA

Wij gebruiken de externe dienst reCAPTCHA om de formulieren op onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"). reCAPTCHA maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen invoer door mensen en frauduleuze invoer door geautomatiseerde software (ook wel bots genoemd).

Het verwerkt de volgende gegevens van u: de verwijzende URL, het IP-adres van de gebruiker, de invoeracties van de gebruiker, muisbewegingen rond de reCAPTCHA-checkboxen, detectie en associatie met een Google-account als de gebruiker tegelijkertijd is ingelogd, informatie over de gebruikte browser, de grootte van de browser, de browserresolutie, de browserplugins, de taalinstellingen, de datum, de scripts en de weergave-instructies van de website.

De data wordt verwerkt op basis van ons prevalerende dwingend belang bij de constante gegevensbeveiliging van onze website, in overeenstemming met artikel 6(1) f) van de AVG.

5. Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens slechts zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of totdat u uw toestemming intrekt. Voor zover aan de wettelijke bewaarplicht moet worden voldaan, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens oplopen tot 10 jaar, ongeacht de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

6. Uw rechten als betrokkene

a) Informatie en toegang

U kunt te allen tijde kosteloos informatie over/toegang tot alle persoonlijke gegevens die wij voor u bewaren opvragen.

b) Rechtzetting, wissen, beperking van de verwerking (blokkering), bezwaar

Indien u niet langer akkoord gaat met het opslaan van uw persoonlijke gegevens of indien uw persoonlijke gegevens niet meer correct zijn, zullen wij na ontvangst van een overeenkomstige instructie van u uw gegevens laten wissen of blokkeren of de nodige correcties laten uitvoeren (voor zover dit mogelijk is volgens de toepasselijke wetgeving). Hetzelfde geldt als we de verwerking van uw gegevens in de toekomst willen beperken. Concreet heeft u het recht om bezwaar te maken wanneer uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in ons rechtmatig belang, met inbegrip van eventuele profilering op basis hiervan. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing.

c) Uw recht om uw toestemming voor toekomstig gebruik in te trekken

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

d) Overdraagbaarheid van gegevens

Indien gegevens worden verwerkt op basis van een contract of onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een contract, op basis van toestemming, of met behulp van geautomatiseerde methoden, heeft u het recht om uw gegevens over te dragen. Op verzoek verstrekken wij uw gegevens aan u in een algemeen gebruikt, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat, zodat u deze gegevens desgewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven.

e) Recht om een klacht in te dienen

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot uw rechten als betrokkene:

(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html ).

f) Beperkingen

De bovenstaande rechten zijn niet van toepassing op gegevens waarbij wij niet in staat zijn de betrokkene te identificeren (als de gegevens bijvoorbeeld zijn geanonimiseerd voor analysedoeleinden). Het is mogelijk dat u uw recht op inzage/informatie, het recht op wissen, het recht op blokkering, het recht op rechtzetting of het recht op overdracht aan een andere organisatie met betrekking tot deze gegevens kunt uitoefenen als u ons aanvullende informatie verstrekt waarmee we u kunnen identificeren.

7. Uw rechten als betrokkene uitoefenen

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw recht op inzage/informatie, recht op correctie, recht op blokkering, recht op bezwaar of recht op verwijdering wilt uitoefenen of indien u een verzoek wilt indienen om uw gegevens aan een andere organisatie over te dragen, kunt u contact opnemen met datenschutzbeauftragter[at]sto.com.